Pracovné rokovanie Framework Nation Concept Subcluster CBRN Exercises


Pracovné rokovanie Framework Nation Concept Subcluster CBRN Exercises

Dňa 8. februára 2018 bolo vykonané úvodné pracovné rokovanie pracovnej skupiny „Framework Nation Concept Cluster CBRN Protection Subcluster Exercises“ v priestoroch Ministerstva obrany SR v Bratislave. Rokovanie začal príhovorom zástupca náčelníka štábu strategického plánovania plukovník Gustáv Markovič, ktorý vyzdvihol ponúknutú možnosť pre OS SR byť vedúcou krajinou v spomenutom Sub-clusteri zastúpenom špecialistami RCHBO OS SR. Taktiež však zdôraznil zodpovednosť za riadenie pracovnej skupiny a dosiahnutie požadovaných cieľov. Pracovné rokovanie, v gescii Náčelníka odboru bojovej podpory plukovníka Miroslava Ofčaroviča, riadil major Ľuboš Trudič, Vedúci starší dôstojník – špecialista RCHBO z Odboru bojovej podpory operácii.
Cieľom úvodného pracovného rokovania bolo prezentovať možnosti a spôsobilosti špecialistov RCHBO OS SR ponúknutých v prospech participujúcich krajín v medzinárodnej iniciatíve Framework Nation Concept (FNC) CBRN Protection Cluster. Ďalšie ciele boli prediskutovať možnosti spoločnej účasti participujúcich krajín FNC na národných cvičeniach RCHBO so zahraničnou účasťou, kde preveriť spoluprácu, interoperabilitu a integráciu medzi štábmi a jednotkami FNC participujúcich krajín. Významným bodom rokovania bolo aj spracovanie spoločnej databázy scenárov na cvičenia RCHBO na taktickom stupni.
Na pracovnom rokovaní sa zúčastnili náčelník permanentného štábu FNC CBRN Protection Cluster plukovník Jiří Gajdoš, špecialisti RCHBO OS SR, Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Talianska a JCBRN Defence COE Vyškov. V rámci rokovania zaujala zahraničných delegátov prezentácia výcvikového priestoru Lešť, ktoré ponúka širokú škálu možnosti pre prípravu jednotiek RCHBO. Okrem cvičenia TOXIC VALLEY, ktoré je už dlhodobo úspešne etablované na medzinárodnej scéne, veľmi kladne zarezonovala aj potencionálna možnosť účasti ďalších zahraničných partnerov na cvičení TOXIC LANCE, ktorého garantom sú PS OS SR zastúpené najmä práporom rchbo 1.mb. Pracovné rokovanie splnilo očakávané ciele a závery z tohto pracovného rokovania budú prezentované v rámci zasadnutia riadiaceho výboru FNC CBRN Protection Cluster v marci vo Viedni.


Pracovné rokovanie Framework Nation Concept Subcluster CBRN ExercisesPracovné rokovanie Framework Nation Concept Subcluster CBRN ExercisesPracovné rokovanie Framework Nation Concept Subcluster CBRN ExercisesPracovné rokovanie Framework Nation Concept Subcluster CBRN Exercises

Autor: OdBPO ŠbSP , Foto: OOd NGŠ - Dátum: 09.02.2018
Čítanosť: 1140
Verzia pre tlač

Skočiť na menu